0%
  0%
   0%

    Предназначение

    1. Скриване на негативните изображения по опаковките за цигари и заменянето им с позитивни такива. Те може да са абстрактни или конкретни в зависимост от нагласата на потребителя.
    2. Предоставяне на рекламно пространство облъчващо ефективно потребителя и обкръжението му (семейство, приятели, колеги и случайни) независимо от това дали са пушачи или не. Подходящо петно за имиджови и продуктови послания. Посланието е пред погледа практически постоянно. Неограничен избор за рекламодатели, тъй като скритото послание е Вместо да запалите цигара, направете нещо друго (хапнете шоколад, изпийте един сок, сменете мобилният си план и др). Колкото и да е дразнеща и натрапчива рекламата като цяло за българският потребител, в този случай тя е за предпочитане (заменя визия с негативно излъчване).

    За рекламодатели

    Продукта притежава две рекламни петна, подходящи за имиджово и продуктово послание, както и за комбинирането им. Може да се използва като талон за отстъпка (чрез сканиране на баркода), като по този начин дава възможност за по-добра обратна връзка.

    Предимства за рекламодателя

    1. Продукта се подарява. 100% от закупилите цигари са обхванати. Дори и да не се възползват вече са облъчени. При използване напродукта, рекламното послание е видимо за дълъг период от време (практически постоянно) за разлика от всички други типове реклама (електронна, печатна, външна и др.). Следователно се очаква въздействието, което оказва да бъде по-трайно.
    2. Тиражите са огромни в сравнение с която и да било печатна медиа. Разпространението може да се насочи в конкретен значим регион.
    3. Рекламното послание облъчва ефективно потребителя и обкръжението му (семейство, приятели, колеги и случайни) независимо
    от това дали са пушачи или не. Процентът хора използващи тютюневи изделия е като цяло константа и обхваща широк таргет
    (България е на второ място в света по пушачи от глава на населението). Те са активни потребители на определен вид стоки и услуги.
    4. Продукта се ползва, в 90% от случаите, тъй като носи допълнителни облаги за потребителя. Скрива негативните изображения по кутиите и не му коства допълнителни разходи. Каквото и да е рекламното послание, то няма да е по-натрапчиво от завареното на кутията цигари.
    5. Разпространителя на продукта е стимулиран по два начина: Чрез заплащане за разпространение и автореклама на гърба на продукта.
    6. В щанцата са заложени 8 калибъра обхващащи габаритите на 90% от продаваните опаковки на цигари, като броят им е в съответното съотношение по популярност сред потребителя и търсенето им.
    7. Върху продукта има баркод с нулева стойност, който дава възможност за добра отчетност и ежедневно преброяване на облъчените потребители по време на кампанията.
    8. Продукта притежава две рекламни петна, подходящи за имиджово и продуктово послание, както и за комбинирането им. Може да се използва като талон за отстъпка (чрез сканиране на баркода), като по този начин дава възможност за по-добра обратна връзка.
    9. Върху рекламното послание има QR код на рекламодателя даващ възможност за посещаване на уеб адрес или допълнителна информация (указания, други продукти или услуги, GPS координати на обект, участие в томбола или игра, телеф. номер и др.)
    10. Продукта е обект на авторско право! Притежава регистриран дизайн за Европейската общност под номер 003438209-0001.

    За продукта

    Върху рекламното послание има QR код на рекламодателя даващ възможност за посещаване на уеб адрес или допълнителна информация (указания, други продукти или услуги, GPS координати на обект, участие в томбола или игра, телеф. номер и др.)

    Наши пратньори

    Вашето послание може да достигне до всеки в България, благодарение на нашите парттьори.

    Контакти

    funpack@abv.bg